ปัจจุบัน ตามหัวเมืองใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็น กทม. หรือ จังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา หาดใหญ่ อุบลราชธานี นั้น จะมีการตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และเป็นการป้องปราบอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการควบคุมอุบัติเหตุ ทางจราจร

ด่านตรวจแอลกอฮอล์

ด่านตรวจแอลกอฮอล์

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ 003

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

ด่านตรวจแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่จะทำการตั้งด่านช่วงดึกและเป็นช่วงคืน วันศุกร์- วันเสาร์-และวันอาทิตย์ เป็นส่วนใหญ่นักเที่ยวก็จะนิยมเที่ยวช่วงเวลาวันดังกล่าว เพราะเป็นวันหยุดยาว สามารถเที่ยวได้เต็มที่ ดื่มเต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันหากดื่มมาเต็มที่แล้ว หลังร้านปิดหากมีการขับรถยนต์ออกมาตามท้องถนนแล้วเจอด่านตรวจแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิที่จะให้ท่านทำการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ โดยจะใช้ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ที่เป็นเครื่องมาตรฐาน ผ่านการสอบเทียบเครื่องมือวัดจาก หน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักมาตรวิทยาแล้ว

One comment on “ด่านตรวจแอลกอฮอล์

Comments are closed.