ค่าตรวจสารเสพติด รพ.รัฐ

ค่าตรวจสารเสพติด รพ.รัฐ

 

ราคาตรวจสารเสพติด รพ.รัฐ

 

จำหน่าย ชุดตรวจสารเมทแอมเฟตามีน  หรือ ชุดตรวจสารเสพติด องค์การเภสัชกรรม GPO, บริษัท หรือหน่วยงานราชการ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่. โทร : 02-616-3819