พระผงสุพรรณ เป็นสุดยอดพระเครื่องฯ ในชุดเบญจภาคีที่มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่ง และนิยมมากที่สุดในเมืองสุพรรณบุรี ข้อมูลตำนานการสร้าง พระผงสุพรรณ  การสร้าง พระผงสุพรรณ นั้น เล่ากันว่าท่านพระมหา ชื้น แห่งวัดจักรวรรดิ์ ฯ จ.กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แปลจากใบลานทอง ที่พระปรางวัดพระธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี พ,ศ ๒๔๕๓ โดยมีใจความดังนี้ ศุภมัสดุ ๑๒๖๕ สิทธิการิยะแสดงบาทไว้ให้รู้ว่ามีพระฤาษีพิลาลัยเป็นประธานในพิธี อธิฐานจิตตั้งใจที่จะสร้าง พระผงสุพรรณ ด้วยอิทธิฤทธิ์ ทำเป็นเครื่องประดิษฐ์มีสุวรรณ เป็นต้น มีท่านพระศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระฤาษีอีก ๔ ตน พร้อมใจกันนำเอาแร่ธาตุหลากหลาย ตลอดจนมีว่านไม้ทั้งหลายอันมีฤทธิ์ต่างๆกัน ที่หายากยิ่ง ต้องเสาะแสวงหาในป่า ครั้งได้แล้วพระฤาษีทั้งหลาย  จึงได้ตั้งจิตอันเชิญเหล่าเทพเทวดา เข้ามาร่วมกันทำพิธี โดยได้เอาว่านไม้มาบดให้ละเอียดทำผงแล้วปั้นพิมพ์ด้วยลายมือ ทำการตั้งจิตเสกด้วยมนต์คาถา เป็นเวลาครบ ๓ เดือน แล้วมีประสงค์ให้นำ พระผงสุพรรณ ที่ได้ปลุกเสกนี้ เอาไปประดิษฐานไว้ในสถูปใหญ่แห่งเมืองพรรธม นั้นก็คือ พระบรมธาตุ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่คอยปกปักรักษาเมืองสุพรรณบุรี จากการรุกรานของเมืองต่างๆ ถ้าผู้ใดได้พบให้รีบเอาไปสักการบูชาเป็นของวิเศษนักแล… Read More