ประเภทของยาเสพติด และการตรวจหาสารเสพติด

ปัจจุบันการสมัครเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ เมื่อผ่านการคัดเลือกด้านความรู้ความสามารถแล้ว ขั้นตอนสำคัญก่อนพิจารณารับเข้าทำงานก็คือการตรวจสุขภาพและการตรวจหาสารเสพติด เมื่อเข้าทำงานในองค์กรหรือสถานประกอบการต่างๆแล้ว แต่ละองค์กรก็ยังมีนโยบายในการทดสอบหาสารเสพติดจากพนักงานเป็นระยะๆ ซึ่งยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทยมีอยู่ 6 ชนิด

ประเภทของยาเสพติด

ประเภทของยาเสพติด และลักษณะการออกฤทธิ์       

1.ยาบ้า

ยาบ้า เป็นยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท เป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่มีชื่อว่า เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) การเสพยาบ้าจะทำให้ผู้เสพ มีอาการหงุดหงิด วิตกกังวลใจ รู้สึกสับสน นอนไม่หลับ และอาการจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อเสพยามากขึ้น การเสพยาบ้าในปริมาณมากๆ หรือเสพติดต่อกันเป็นระยะวลานานๆ จะทำให้ผู้เสพกลายเป็นคนวิกลจริต และมีโอกาสทำร้ายผู้อื่นรอบข้างได้ ยาบ้าสามารถตรวจพบเในปัสสาวะได้ภายใน 20 นาที หลังการเสพ

2.ยาไอซ์ (Ice)

ยาไอซ์ (Ice) ผลึกใสสีขาวคล้ายน้ำแข็งจึงเป็นที่มาของชื่อยาไอซ์ นิยมเสพโดยการสูดดมควันหรือโดยการละลายน้ำแล้วฉีดเข้าเส้น การออกฤทธิ์คล้ายกับยาบ้า

3.ยาอี

ยาอี เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มยาเสพติดที่นิยมใช้ในสถานบันเทิง ที่พบในประเทศไทย จะมีลักษณะเป็นรูปแคปซูลหรือเม็ด ส่วนใหญ่จะเป็นยาเม็ดกลมแบนสีต่างๆ เสพโดยการรับประทาน จะออกฤทธิ์ภายใน 30-60 นาที และออกฤทธิ์นาน 6.-8  ชั่วโมง โดยออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นประสาทและหลอนประสาท ผู้เสพจะมีความสุขระยะสั้น และจะมีอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรง สามารถตรวจพบได้ในปัสสาวะภายใน 3-4 ชั่วโมงหลังการเสพ

4.มอร์ฟีน/เฮโรอีน/ฝิ่น

มอร์ฟีน (Morphine) มีลักษณะเป็นผงสีขาวหรือสีเทา ไม่มีกลิ่น แรงกว่าฝิ่น 8-10 เท่า ทางการแพทย์

ใช้ฝิ่นเป็นยาระงับปวด

เฮโรอีน (Heroin) เป็นยาเสพติดที่สังเคราะห์ได้จากฝิ่น มีลักษณะเป็นผงสีขาว สีนวลหรือสีครีม มีรสขม ไม่มีกลิ่น มีฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนประมาณ 4-8 เท่า และมีฤทธิ์แรงกว่าฝิ่นประมาณ 30-90 เท่า เฮโรอีน

เป็นยาเสพติดร้ายแรงและติดง่ายที่สุด

ฝิ่น (Opium) มีลักษณะเป็นยางเหนียวสีขาว ได้จากการกรีดผลฝิ่นสดที่ยังไม่โตเต็มที่ ผู้เสพจะมีอาการง่วงซึม

5.โคเคน

โคเคน จะมีลักษณะเป็นผงสีขาว และเป็นก้อนผลึก การเสพจะมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทอย่างรุนแรง โคเคนทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายได้ภายในเวลา 15-30 วินาที ฤทธิ์จะอยู่นานประมาณ 20-30นาที

6.กัญชา

กัญชา เป็นพืชล้มลุกมีกลิ่นเฉพาะตัวออกฤทธิ์ที่สมอง ในเบื้องต้นจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้ผู้เสพตื่นเต้น ช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา ถ้าเสพในปริมาณมาก จะเกิดอาการประสาทหลอนและวิกลจริต ควบคุมตัวเองไม่ได้

ยาเสพติดทั้ง 6 ประเภท สามารถตรวจหรือทดสอบหาระดับและปริมาณของสารเสพติดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยทดสอบจากปัสสาวะของผู้รับการตรวจ ซึ่งในสถานประกอบการมีเพียง ที่ตรวจสารเสพติด ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ ตรวจหาสารเสพติด จากพนักงานได้แล้ว

Leave a Comment