بن تن علیه دنیا | انیمیشن و کارتون | آفرینک (2024)

انیمیشن بن 10 علیه دنیا ، با یک تماس تلفنی شروع می‌شود. در این تماس، فیل به بن تن اعلام می‌کند که یک شهاب‌سنگ در مسیر زمین قرار گرفته است و هر لحظه احتمال دارد که با برخوردش، کره زمین به‌کلی نابود شود. همان‌طور که شما هم می‌دانید، بن تن اصلا اجازه چنین اتفاقی را نمی‌دهد و بعد از کمی تمرین و به‌روز رسانی ابزارها، بن تن برای ماموریت خود آماده شده و از سیاره زمین خارج می‌شود. البته در همین حین یک ماجرای بسیار عجیب‌تر اتفاق می‌افتد. بن تن به شهاب‌سنگ نرسیده و وارد یک چاله‌فضایی خواهد شد که او را به یک سفینه غریبه می‌برد! حالا اگر نمی‌دانید که قرار است چه اتفاقی برای بن تن و البته کره زمین رخ دهد، باید تماشا انیمیشن سینمایی بن تن علیه دنیا با دوبله فارسی کامل را همراه با فرزندان‌تان شروع کنید!

خلاصه داستان کارتون بن تن علیه دنیا

موجودات فضایی در سفینه، تصور می‌کنند که بن تن یک موجود شرور به اسم ویلگکس است که با یک تغییر قیافه عجیب، برای نابودکردن سفینه‌شان به آن‌جا آمده است. در همین حین، شهاب‌سنگ اسرارآمیز بر روی زمین فرود می‌آید و همان موجود بدجنس یعنی ویلگکس، از آن پیاده می‌شود. در چنین شرایطی بن تن باید هر چه سریع‌تر به آن موجودات فضایی ثابت کند که او بن تن است و پس از آن، خیلی زود به زمین برگردد و اجازه ندهد که شرورترین موجودات دنیا، زمین را تسخیر کنند! سخت و غیر ممکن به نظر می‌رسد، نه؟

بچه‌ها با تماشا انیمیشن Ben 10 Vs. Universe با دوبله فارسی چه پیام‌های مثبتی را یاد می‌گیرند؟

بن تن، یک پسر 10 ساله است که یک ساعت اسرارآمیز را در یکی از گردش‌های عادی خود پیدا کرد و از آن پس با کمک همان ساعت، می‌تواند به انواع شخصیت‌های قدرتمند تبدیل شود. در کارتون بن تن ریبوت ، بچه‌ها ماموریت‌های مختلف بن تن را همراه با پدربزرگ و عموزاده او یعنی گوین، دیدند. این بار و در کارتون بن تن علیه دنیا 2020، بچه‌ها با کاراکتر اصلی همراه شده و یک ماموریت فضایی را آغاز می‌کنند.
این کارتون جذاب، لحظات پر هیجان و جذابی برای کودکان دارد و بدون شک همه بچه‌ها از تماشا آن لذت خواهند برد. تلاش برای بازگشت به زمین و یافتن راه‌حل در شرایط سخت، تنها بخشی از جذابیت‌های این کارتون هستند که با پیام‌های مثبت و آموزنده این عنوان، ترکیب شده‌اند. پس از اتمام کارتون، می‌توانید درباره این پیام‌های مثبت با کودکان حرف بزنید. برخی از مهم‌ترین پیام‌های آموزنده این انیمیشن شامل موارد زیر هستند:

اهمیت کمک به دیگران

بچه‌ها در کارتون سینمایی Ben 10 vs. the Universe متوجه می‌شوند که بن تن مثل همیشه برای کمک به دیگران آماده است. او به دلیل توانایی‌های خاص خود، نقش پررنگ‌تری در نجات کره زمین برعهده خواهد داشت و این مسئله، شرایط خوبی برای گفت‌وگو ایجاد می‌کند. با کودکان درباره اهمیت کمک‌کردن به همدیگر در لحظات سخت زندگی، صحبت کنید. علاوه‌بر این، به بچه‌ها بگویید که توانایی بیشتر، به‌معنای وظایف بیشتر است. برای درک بهتر این موضوع، به فرزندان خود بیاموزید که با افزایش سن آن‌ها و بیشتر شدن توانایی‌شان، باید وظایف بیشتری در خانه برعهده بگیرند و به این شکل، در مدیریت خانه به بقیه اعضای خانواده کمک نمایند.

تقویت توانایی مدیریت بحران

بن تن هر لحظه در شرایط سخت‌تری قرار می‌گیرد و هر بار باید بتواند یک راه‌حل خوب برای ازبین‌بردن آن مشکل بیابد. درباره این موضوع هم با بچه‌ها حرف بزنید و از کودکان بپرسید که اگر آن‌ها در موقعیت بن تن بودند، چه روشی را برای حل مشکل خود انتخاب می‌کردند؟
راه‌حل کودکان را گوش داده و نقاط قوت و ضعف آن روش‌ها را با هم مرور نمایید. به بچه‌ها یاد دهید که برای حل هر مشکل، باید جنبه‌های مختلف مسئله را به‌دقت بررسی کنند تا بتوانند به بهترین و کارآمدترین راه‌حل دست پیدا کنند.

آشنایی با فضا و سیاره‌ها

در انیمیشن بن تن علیه دنیا ، حضور کاراکتر اصلی در فضا و مکالمه درباره شهاب‌سنگ، سیاه چاله‌ها و دیگر اجرام آسمانی، فرصت بسیار خوبی برای شما ایجاد می‌کند که بچه‌ها را با این بخش از جهان آشنا کنید. درباره سیاره‌های مختلف و فضا، با هم گفت‌وگو کرده و در صورت تمایل کودکان، کتاب‌هایی را بخوانید که در این باره اطلاعات جذابی دارند. به این شکل، کودکان به شناخت هر چه بیشتر کره زمین و محیط اطراف آن، ترغیب می‌شوند و اطلاعات عمومی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.

والدین پیش از پخش کارتون بن تن علیه دنیا باید موارد زیر را در نظر داشته باشند

  • با توجه به خطرات موجود در کارتون، تماشا انیمیشن Ben 10 vs. the Universe برای کودکان 8 ساله و بزرگ‌تر مناسب است.

  • انواع مبارزه‌های فیزیکی و خشن در حین کارتون رخ می‌دهند. درباره این موضوع با بچه‌ها گفت‌وگو کرده و به آن‌ها تاکید کنید که در دنیای واقعی، خشونت و مبارزه‌های فیزیکی، هیچ‌وقت باعث حل‌شدن یک مشکل نمی‌شوند. بلکه به بدترشدن شرایط و سخت‌ترشدن راه رسیدن به جواب، منجر خواهند شد.

  • انواع وسایل، اسباب‌بازی‌ها و محصولات با تصاویر بن تن در بازار وجود دارند که ممکن است بچه‌ها به خرید آن‌ها ترغیب شوند.

تماشا و دانلود انیمیشن سینمایی بن تن علیه دنیا با دوبله فارسی کامل در آفرینک

در آفرینک امکان تماشا انیمیشن سینمایی بن تن علیه دنیا 2020 با دوبله فارسی کامل وجود دارد. علاوه بر تماشای آنلاین، امکان دانلود انیمیشنBen 10 Vs. the Universe با دوبله فارسی کامل هم از اپلیکیشن آفرینک وجود دارد. پس از دانلود، این کارتون را در یک شب تعطیل و آرام، با بچه‌ها و بقیه اعضای خانواده به‌صورت آفلاین تماشا کرده و از دیدن ماجراجویی بن تن در فضا، حسابی لذت ببرید!

اگر فرزند شما از تماشا انیمیشن بن تن علیه دنیا لذت برد، پیشنهاد می‌کنیم انیمیشن تایتان های نوجوان علیه تایتان های جوان و انیمیشن لگو بتمن را نیز برای او در آفرینک پخش یا دانلود کنید

بن تن علیه دنیا | انیمیشن و کارتون | آفرینک (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 5915

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.